Senat

Skład Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca Senatu

– dr Katarzyna Rusak – Rektor

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających, co najmniej stopień doktora:

– dr inż. Banaczyk Elżbieta

– dr inż. Biernat Szymon

– dr Czapla Krzysztof Marian

– dr Garwacka-Czachor Elżbieta

– dr inż. Hałasa Jolanta Małgorzata

– dr hab. Kuropka Ireneusz

– dr Ostrowska Alicja Anna

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora:

– mgr Urbanowicz Maria Teresa

– mgr Zięba Urszula

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

– mgr Stachowiak Marta Maria

– mgr Zarubajko Magdalena

 

Przedstawiciele studentów:

– Bochniarz Ada

– Jarosz Karolina

– Rutkowski Michał

 

Osoby z głosem doradczym:

– dr Izabela Rutkowska Dyrektor Instytutu Humanistycznego

– dr Dorota Olszewska Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

– mgr Dorota Milecka Dyrektor Instytutu Medycznego

– dr inż. Paweł Modzel Dyrektor Instytutu Politechnicznego