Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Flaga i godło Polski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie otrzymała dofinansowanie ze środków budżetowych  państwa na realizację zadania pn. ,, Przebudowa Budynku A” w wysokości 1 248 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 283 170 zł.

W ramach udzielonej dotacji w 2020 r. Uczelnia zobowiązuje się do osiągnięcia następujących celów:

  • zaspokojenie potrzeb lokalowych biblioteki poprzez przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na wypożyczalnię biblioteczną, zwiększenie ochrony woluminów posiadanych przez Uczelnię (zastosowanie systemu RFID w celu zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych przed nieuprawnionym wyniesieniem – kradzieżą),
  • zamontowanie windy i przebudowa szybu windowego – zniesienie barier architektonicznych w budynku A,
  • dostosowanie klatki schodowej w skrzydle zachodnim budynku A do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa,
  • przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej.

Tablica informacyjna projektu ,, Przebudowa Budynku A”

Realizacja przebudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na wypożyczalnię biblioteczną.