Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

 

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

Arleta Chorąży Przewodnicząca Rady Uczelni
Edward Schmidt Członek Rady Uczelni
Michał Romanowski Członek Rady Uczelni

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

Stanisław Czaja Instytut Ekonomiczny
Mikołaj Krasnodębski Instytut Humanistyczny
Sławomir Chmielewski Instytut Politechniczny
Dorota Zaremba Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego