Badanie losów absolwenta

Akademickie Biuro Karier przy Państwowej Szkole Zawodowej w Głogowie realizuje program badania „Losy zawodowe absolwentów PWSZ w Głogowie”.

Badanie jest realizowane bezpośrednio po ukończeniu studiów. Obejmuje absolwentów wszystkich instytutów uczelni z uwzględnieniem podziału na kierunki. Studenci przy podbijaniu karty obiegowej wypełniają formularz, w którym wyrażają zgodę, bądź nie, na udział w badaniu. Na adresy e-mail respondentów (zgromadzone na podstawie deklaracji udziału w badaniu) wysłane jest zaproszenie do udziału zawierające link prowadzący do ankiety. Czas potrzebny do wypełnienie formularza oszacowano na ok. 5-10 minut. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że uzyskane informacje służą wyłącznie do tworzenia zestawień statystycznych.