Wystawa

W czasie 10 lat istnienia PWSZ w Głogowie bardzo wiele się wydarzyło. Chcemy pokazać, jak zmieniała się  nasza Uczelnia. Na wystawę złożą się liczne fotografie prezentujące ważne wydarzenia, a także codzienną pracę Uczelni. Chcemy pokazać jaką drogę przeszliśmy, pochwalić się osiągnięciami naszych studentów i pracowników dydaktycznych. Całość prezentacji będzie swoistym fotoreportażem, w którym chcemy ująć 10-letnią historię PWSZ. Wystawa zorganizowana zostanie na terenie Uczelni.