Skład RUSS

Dorota Zaremba – przewodnicząca
Martyna Bodera
Mateusz Przesławski
Mateusz Papierz