Automatyka i robotyka – studia dualne

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Tytuł projektu: Automatyka i robotyka – studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.03.2023 r.

Umowa o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-DU04/18-00

Całkowita wartość projektu: 1.747.276,16 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.694.750,84 zł

 

Cel projektu: podniesienie kompetencji studentów uczestniczących w kształceniu dualnym na kierunku studiów Automatyka i robotyka (tryb stacjonarny studiów I stopnia o profilu praktycznym), którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2019/2020.  Program kształcenia studiów dualnych wprowadza naprzemienną realizację zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni oraz zajęć praktycznych (staży) realizowanych w jednostkach otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Uczestnicy projektu oprócz szansy zdobycia wykształcenia, podniesienia kwalifikacji w zawodzie inżyniera, otrzymają wsparcie finansowe za zrealizowany staż oraz zwrot kosztów za dojazdy na staż.

 

W ramach projektu 60% najlepszych studentów zostanie objętych udziałem w certyfikowanych szkoleniach: Siemens Simatic S7-1200, szkolenie z systemu wizualizacyjnego Wonderware InTouch – tworzenie i serwisowanie aplikacji, programowanie robotów przemysłowych KUKA.