Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

W związku z realizacją projektu  pn. „Automatyka i robotyka – studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej osoby “pierwszego kontaktu”. Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Uczelnię do jej spełnienia w możliwie jak największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE:

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Biuro Projektów

tel. (76) 832 04 37

e-mail: rzany@pwsz.glogow.pl