Program studiów

Program studiów dualnych dla kierunku Automatyka i robotyka prowadzonych w ramach projektu pn. Automatyka i robotyka – studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie został zatwierdzony Uchwałą nr 89/XVIII/19  Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dn. 28.06.2019 r.

Załączniki do uchwały Senatu nr 89/XVIII/19 z dn. 28.06.2019 r.:

PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA  NA LATA 2019-2023

PLAN STUDIÓW KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA