Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie i jego realizacja

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie zakłada rozpoczęcie udzielania wsparcia studentom od października 2018 r.

Okres realizacji projektu obejmie następujące etapy:

Etap I: Opracowanie programu rozwojowego dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo – październik 2018 r.

Etap II: Realizacja działań związanych z realizacją programu rozwojowego:

  1. opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego dla studentów kierunku pielęgniarstwo zaplanowano na październik 2018 r.;
  2. działania mające na celu dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży zaplanowano od stycznia 2019 r.;
  3. finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin zaplanowano od września 2019 r.;
  4. finansowanie zajęć dodatkowych, wykraczających poza standardowy program kształcenia zaplanowano na lata 2019-2021;
  5. realizacja kształcenia podyplomowego oraz finansowanie stypendiów szkoleniowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo zaplanowano od stycznia 2021 r.

 

MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW DO EWENTUALNYCH SPECJALNYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną realizacje projektu.

 

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu” – Biuro Projektów

tel. (76) 832 04 37

e-mail: rzany@pwsz.glogow.pl

 


Harmonogram obowiązkowych praktyk zawodowych

  • Harmonogram obowiązkowych praktyk zawodowych w IV semestrze -> TUTAJ
  • Harmonogram obowiązkowych praktyk zawodowych w III semestrze -> TUTAJ
  • Ogólny wykaz godzin obowiązkowych praktyk zawodowych z przypisaniem do semestru kształcenia -> TUTAJ

 


Harmonogram kursu: Leczenie bólu przewlekłego u osób w wieku podeszłym oraz Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Realizacja kursu została przesunięta na rok akademicki 2019/2020. Rozpoczęcie realizacji zajęć: październik 2019 r.