Rekrutacja uczestników

opublikowano: 14.11.2019 r.

Rekrutacja studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe – II edycja zadania

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór do II edycji  „Zadania 2. Dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży” realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Planowana liczba studentów biorących udział w zadaniu 2 z naboru na studia 2018/2019 – 10 osób.

 

Dokumenty aplikacyjne o udział w zadaniu 2 należy złożyć w Biurze Projektu (bud. A pokój 119) w terminie do
28 listopada 2019 r. do godz. 12:30.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji do zadania 2 – 2019_2020

-WNIOSEK

 

opublikowano: 04.10.2019 r.

Rekrutacja studentów do „Zadania 1 – Program stypendialny dla kierunku pielęgniarstwo” – II edycja zadania

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór do II edycji „Zadania 1 – Program stypendialny dla kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku  pielęgniarstwo.

Wniosek studenta o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektów (bud. A, pokój 119) w terminie do 14.10.2019 r. do godz. 14:30.

Wraz z wnioskiem nalezy złożyć zaświadczenie o uzyskanej średniej do czterech miejsc po przecinku za poprzedni rok akademicki wydane przez Dziekanat PWSZ w Głogowie.

 

Załączniki:

 

opublikowano: 12.08.2019 r.

Rekrutacja studentów na płatne ponadprogramowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór do „Zadania 3. Ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe w standardzie Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży” realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

Nabór skierowany jest do studentów IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Wniosek studenta o udział w zadaniu 3 należy złożyć w Kwesturze (bud. A pokój 116) w terminie od 19 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 13:00.

Załączniki:

-Regulamin rekrutacji do zadania 3

-WNIOSEK


opublikowano: 21.01.2019 r.

Rekrutacja studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór do „Zadania 2. Dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży” realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku „Pielęgniarstwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Wniosek studenta o udział w zadaniu 2należy złożyć w Biurze Projektu (bud. A pokój 119) w terminie do 29 stycznia 2019 r. do godz. 12:30.

Załączniki:

-Regulamin rekrutacji do zadania 2

-WNIOSEK

 


opublikowano: 14.11.2018 r.

Rekrutacja studentów do „Zadania 1 – Program stypendialny dla kierunku pielęgniarstwo”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza nabór do „Zadania 1 – Program stypendialny dla kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwojowy dla studentów i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”.

Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Wniosek studenta o udział w projekcie należy złożyć w Biurze Projektów  (bud. A, pokój 119) w terminie do 21.11.2018 r. do godz. 12.30.

Załączniki:

-Regulamin rekrutacji do zadania 1

-Deklaracja o dobrowolnym przystąpieniu do udziału w projekcie

-Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

-OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O SPEŁNIENIU  KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS

-WNIOSEK STUDENTA O UDZIAŁ w Zadaniu 1